ความเห็น 12826

การทำงานค่ายเบาหวานครั้งแรก

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.122.35
เขียนเมื่อ 
ถ้าได้ฟังคุณปฏิมาเล่าด้วยตัวเอง จะมองเห็นทั้งภาพและบรรยากาศค่ะ