ความเห็น 126705

“บ้าน”...ฉันไม่อยากอยู่ (9) : ครูมองวัยรุ่น...แบบทดสอบชีวิต

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณ แผ่นดิน ค่ะ ชอบค่ะที่กล่าวว่า ของเล่นที่ดีที่สุดของลูกก็คือร่างกายของพ่อกับแม่นั่นเอง เห็นด้วยและชอบอย่างแรง...ค่ะ คำตอบเดียวและเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ทำให้ดิฉันมองเห็นความอบอุ่น และความเป็นไปของครอบครัวเลยค่ะ ครอบครัวสุขสันต์และอบอุ่นจังค่ะ

ดิฉันคนหนึ่งค่ะที่ให้ความสำคัญกับบ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันต่อพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม อันส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของเด็กค่ะ

สวัสดีปีใหม่ทั้งคุณแผ่นดิน และคุณขจิต ค่ะ มีความสุขในปีใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ