ความเห็น 126623

บทเรียนจากว่าว

หมอสุข
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับอาจารย์วัลลภ

ขอบพระคุณสำหรับการต่อเติมในรายละเอียด และกราฟ ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนได้

หมอสุข