ความเห็น 126442

เพียงไม่กี่ที่และเพียงไม่กี่คน...

เขียนเมื่อ 
    • อ่านแล้วคิดถึงสมัยเมื่อไปเรียนอยู่ไกลบ้าน "คิดถึง" แต่กลับไม่ได้ ได้แต่ฟัง "คิดถึงบ้าน" ....ยามนี้ฉันเหงา...คิดถึงบ้าน....
    • เวลาที่คิดถึงบ้าน...จะมองดูดาว...และ..คิดว่าคนที่บ้าน.....ก็น่าจะมองดูดาว ดวงเดียวกัน 
    • ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ และสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า นะค่ะ