ความเห็น 126305

รายงานจากชายแดนกาญจนบุรี

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีปีใหม่เช่นกับทุกท่านครับ
  • อาจจะเป็นด้วยเหตุผลสัดส่วนระหว่างครู : นักเรียน เท่ากับ 1 : 16 ซึ่งหายากพอสมควร ทำให้ครูสามารถดูแล สั่งสอน ฝึกทักษะ หรือด้านอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง ทำให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว