ความเห็น 1257863

หัวใจที่ปลายนิ้ว - เขียนด้วยใจ + ความเชื่อ + อิสระ + ความสม่ำเสมอ + เรื่องราวที่เคยลงมือทำมาแล้ว

เขียนเมื่อ 

แหม ตั้งใจจะอ่านให้หมดเลยหรือครับ

ไหวหรือ

พันกว่าเรื่องนะครับ :))