ความเห็น 125466

สวัสดีปีใหม่ 2550

เขียนเมื่อ 

ยินดึต้อนรับ "มดแห่งความรู้ (The ANT of Knowledge)" มดตัวนี้เป็นมดงานที่ขยันขันแข็งดีแท้ ....ขอให้ขยันๆ กินน้ำหวาน น้ำอ้อย น้ำตาล เพื่อถ่ายทอดความรู้ เล่าสู่ผองเพื่อน CARD น่ะครับ

วิชิต