ความเห็น 125102

ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็น "ชาวพยา-ธิ มอ."

เขียนเมื่อ 
มาร่วม...ภูมิใจค่ะ...ดิฉั๊นภูมิใจที่ได้รู้จักนิดหน่อย...ภูมิใจที่มีภาควิชาพยา-ธิให้ดิฉั๊นคิดถึงทุกคืนก่อนนอน..และเรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย์...หลายอย่างของความภูมิใจ....ที่เพิ่มเติมในชีวิตจาก ...พยา-ธิ..ม.อ.   เป็นพลังให้พี่ได้มากเจียวค่ะ