ความเห็น 12505

สิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตชาวพม่า

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.130.214
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ ทีมงาน และนิสิตทุกท่าน
  • เรื่องนี้คล้ายกับใน website ของศูนย์พม่าศึกษา ถ้าจัดหน้าใหม่ ให้มีภาพประกอบสัก 1 ภาพ และมีการแบ่งย่อหน้า เติมสีระบาย เพื่อแยกหัวข้อออกไป น่าจะทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น
  • บทความของศูนย์พม่าศึกษามีประโยชน์มาก ช่วยให้คนไทยเข้าใจเพื่อนบ้านดีขึ้น
  • ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง...