ความเห็น 1246751

สงกรานต์ที่บ้านเกิด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 - วัฒนธรรม หรือฮีต เริ่มเปลี่ยนไปตามกระแส หากเราคนรุ่นหลังไม่รักษาไว้ก็น่าเสียดายค่ะ