ความเห็น 12447

กิจกรรม"สานสายใยสายสัมพันธ์วันแห่งความรัก"

รุ่งทิพย์
IP: xxx.136.75.199
เขียนเมื่อ 
กิจกรรมสานสายใยสายสัมพันธ์ควรจัดทุกภาคเรียน อาจไม่ตรงกับช่วงวันแห่งความรักก็ไม่เป็นไร  เพราะการจัดกิจกรรมลักษณะนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับคุณครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน