ความเห็น 123691

การเรียนรู้ที่สวนครูบาสุทธินันท์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  ผมสมาชิกกลุ่มงานวิจัยโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์   มีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจาก  สกว. และยินดีที่ได้เข้าร่วมซึ่งทำให้ได้รู้จักกับหน่วยงานอื่นๆ ไม่เป็นกบในกะลา  ทำให้คณะครูได้เพิ่มศักยภาพของตนเองตลอดเวลา  ขอขอบคุณผู้ทีให้การสนับสนุนทุกท่าน