ความเห็น 12356

สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านเลขานุการคณะ

 เป็นโครงการที่ดีมากครับ แต่เวลาน่าจะขยับครับ น่าจะหลัง ๑๖.๓๐ น. หากในเวลาราชการอาจติดต่องานไม่สะดวกครับท่าน และ ควรออกกำลังกายอย่างน้อย ๓-๕ วันในหนึ่งอาทิตย์ครับ