ความเห็น 12324

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้าน KM

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.136.75.104
เขียนเมื่อ 
ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านที่กำลังจะทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนา/ต่อยอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป  ผมขอให้กำลังใจและหากจะให้ผมมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมด้านใดถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็ยินดีครับ