ความเห็น 1230589

การพัฒนาทักษะชีวิต

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ  ตามมาเยี่ยมและขอบคุณที่แวะไปทักทายที่บันทึกนี้นะคะ
  • เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิต
  • ส่วนใหญ่ผู้คนมักจะให้ความสำคัญกับคะแนนและเกรด จนละเลยด้านอื่นๆ ซึ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเสียอีกนะคะ
  • พยายามหาวิธีที่จะให้เด็กได้พัฒนาตนเองได้รอบด้านอยู่เหมือนกันค่ะ
  • การทำค่าย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กำลังทำกันอยู่ค่ะ
  • คงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะคะ