ความเห็น 1229836

ต้นทุนชีวิต

เขียนเมื่อ 

ผมว่าแพทย์ขาดการเล่าเรียนอย่างหนึ่งที่พึงเรียนที่สุดคือวิชาคุณธรรมและจริยธรรมครับ

น่าจะบรรจุเป็นวิชาบังคับด้วยนะครับ