ความเห็น 1229153

น้องใหม่เข้าใจระบบ อบอุ่นด้วย..พี่เลี้ยง

นภัทร
IP: xxx.121.201.124
เขียนเมื่อ 

อ.อุไรวรรณ อยู่ชา วิทยากรและที่ปรึกษาทรัพยากรมนุษย์

การสร้างและImplement ระบบพี่เลี้ยง ได้ชี้ให้เห็นถึง

ถึงความสำคัญของพี่เลี้ยงไว้ดีมาก สอดคล้องกับที่

คุณลดาวัลย์ บอกเลยค่ะ ลองเข้าไปอ่านในบทความ

http://www.thaiskillplus.com/ เพิ่มเติมซิคะ

ดิฉันเคยเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างและImplement

ระบบพี่เลี้ยง กับ อ.อุไรวรรณ ขอบอกว่า อาจารย์ทำให้

เรา Buy-in มาก ๆ เพราะ อาจารย์เคยเป็นที่น้องเลี้ยง

พี่เลี้ยงในปูนซิเมนต์ไทย จึงถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง

มีประโยชน์มากค่ะ