ความเห็น 121964

โลกและชีวิต (1) ใต้ฟ้าเดียวกัน

เขียนเมื่อ 
แล้วถ้า ฟ้ต่สี หละคะ  ^__*