ความเห็น 121568

สะเก็ด PAR : 2. ข้อมูลเป็นสิทธิของชุมชน

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์มากครับ นับว่ามีประโยชน์และเป็นแนวคิดในการทำงานของออตเป็นอย่างดี