ความเห็น 121523

สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายของที่ระลึก

เขียนเมื่อ 
ได้มาเรียนรู้ครับ ขอบคุณครับ