ความเห็น 1211

บันทึก workshop9

sureenfe
IP: xxx.113.70.10
เขียนเมื่อ 

เรียน .พรสกล

        อยากให้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้เทคโนสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้..และการเขียน Blog เพิ่มเติม.. km ชุมพรค่ะ