ความเห็น 12097

การวางแผน(Planning) สำคัญกว่าตัวแผน (Plan)

จีอาร์
IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 

 

จะรบกวนขอความรู้ ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ให้หาความหมายของคำว่า การวางแผน โดยให้เป็นความหมายที่ชาวเอเซีย นิยามขึ้น ที่ไม่ใช่ชาวไทย 3 คน พยามหาแล้วแต่ไม่พบค่ะ พบแต่ของชาวยุโรปเป็นส่วนใหญ่ หากมีข้อมูลกรุณา จัดส่งให้ด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ