ความเห็น 120399

แรงบันดาลใจจากการเขียนบันทึก สู่การออกแบบบันทึกที่อยากเขียนจากชุมชนริมเขื่อนลำปาว

เขียนเมื่อ 
ทุกอย่างสามารถ ออกแบบได้เพียงไม่นำไปใช้เองต่างหากล่ะ