ความเห็น


คำสอนที่เป็นสัจธรรม และเป็นไปตามเหตุผลนั้น ผู้มีปัญญาตริตรอง ต้องมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคง ศรัทธามี 2 อย่าง ศรัทธาที่เกิดในตน กับศรัทธาที่ผู้อื่นชักนำ ถ้าสักแต่ทำไม่ได้ใช้ปัญญาก็ไม่ได้ประโยชน์ รังแต่อาจจะเกิดโทษ

ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงค์อยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองดำรงค์อยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆ ไม่อยากสรุปว่าใครผิด ได้แต่กล่าวว่า ดังนั้น อย่าทำร้ายชาติบ้านเมืองของเรา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี