ความเห็น 12026

ข้อสังเกตด้านจริยธรรมของน้องเดม (บางประการ)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
จาก..ข้อสังเกตที่ค้นพบ
สัมผัสและการรับรู้...น้องเดมเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของพ่อ
ด้วยรักและศรัทธา..อย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจ
สิ่งซึ่งแสดงออก..ภายนอก..อาจถูกกระตุ้นตามวัยและบริบทรอบด้าน  แต่..หากมองลึกลงไปด้วย Mind'eye กลับสัมผัสได้ว่า
"น้องเดม..คือ..น้องเดม.."
ผู้ถูกหล่อหลอมด้วยรัก..และศรัทธา..