ความเห็น 1201862

เปลือยความสุข (29) : เรียนพิเศษที่นี่นะลูกเอ๋ย

เขียนเมื่อ 
  • โรงเรียนพิเศษแห่งนี้...พิเศษจริงๆ ค่ะ
  • อยากให้ "เด็ก เด็ก" ของ "เรา เรา" ได้เรียนโรงเรียนแบบนี้บ้าง
  • "เด็ก เด็ก" คงเข้มแข็งทั้งใจ และ กาย
  • เพื่อเป็น "คนไทย" ที่ยิ่งใหญ่ ของ "แผ่นดิน".