ความเห็น 1191639

“ความดี” คืออะไร

เขียนเมื่อ 

ความดีทำให้คนอื่นมีความสุขและเรามีคุณค่าค่ะท่าน