ความเห็น 1191638

“ความดี” คืออะไร

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดีค่ะ  แต่ว่าในความรู้สึกนั้น ความดี คือสิ่งที่ทำแล้วสบายใจ  ไม่ทำร้ายใครๆ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  ไม่มุ่งร้ายผู้อื่น เช่นพูดจาดี  การให้ด้วยบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นต้น น่าจะได้นะค่ะ