ความเห็น 11786

The Toyota Way (4)

moocherry
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
Toyata way ของอาจารย์มีหลักการที่สำคัญ 4 ข้อ เลยสงสัยว่า
5 ข้อนี้มันเหมือนกันไหมค่ะ 
    1. ความท้าทาย (Challenge)
2. ไคเซ็น (Kaizen)
3. เก็นจิ เก็นบุตซึ (Genchi Genbutsu)
4. การยอมรับนับถือ (Respect)
5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)