ความเห็น 1176316

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ธรณ์ธันย์ ติยะศรี
IP: xxx.149.25.239
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์

ผมกำลังทำงานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดกิจกรรมกลุ่มย่อย ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสารภี

ผมเห็นบทความทางงานวิจัย น่าศึกษาและใช้เป็น literature review

อาจารย์จะส่งไฟล์ pdf ให้ได้ไหมครับ

ตอนนี้ไปศึกษาที่ มช.

ขอบคุณครับ