ความเห็น 11750

นำเสนอผลการดูงานที่ออสเตรเลียในที่ประชุมผู้บริหารของ มน.

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ผมฟังการนำเสนอด้วยความสุขอย่างยิ่งครับ สิ่งที่ผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างยิ่ง (การผลิตแพทย์ที่ต่างจากวิธีเดิม ๆ) กลับมาดูมีความเป็นไปได้ ทำให้ผมและทุกท่านที่รับฟังกลับมามีความหวังมากขึ้นมากอีกครั้ง