ความเห็น 11693

ลงชื่อขับไล่ทักษิณ

พจมาร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ลาออกอย่างเดียวไม่พอ กรุณาชดใช้เงินคงคล้งของประเทศที่ท่านนำออกมาถลุงอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ดูเหมือนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้น ที่ไหนได้พอเอาเงินที่ควรเก็บไว้มาใช้แล้วสะพัดเข้ากระเป๋าใครไม่รู้ บัดนี้เงินคงคลังร่อยหรอจนต้องมารีดภาษีเพื่อการออมกับประชาชนอีกร้อยละ 3

ฉะนั้น ก่อนจะออกก็หาเงินมาทดแทนคลังชาติไว้ด้วย