ความเห็น 11672

ลงชื่อขับไล่ทักษิณ

ครูใหม่
IP: xxx.176.91.214
เขียนเมื่อ 

หากคุณทักษิณมีจริยธรรมในระดับเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ก็คงลาออกจากตำแหน่งไปหลายรอบแล้ว เพื่อเห็นแก่ความคงอยู่ของชาติบ้านเมือง ได้โปรดลาออกไปเสียเถิดค่ะ