ความเห็น 11664

ลงชื่อขับไล่ทักษิณ

มอ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ผมชื่นขอบความรู้ ความสามารถ ของท่าน แต่ด้วยความเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน แบบอย่างผู้นำที่ไม่มีภูมิธรรม สมควรลาออก