ความเห็น 11647

ภาพรวมระบบการจัดการความรู้ใน มน. (NUKM)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านรองวิบูลย์

 ขอนำไปเป็น Good practice ให้ทีม KKU_KM เป็นแนวทางครับ จะประชุมกรรมการ

JJ