ความเห็น 1163484

งานของครู

เขียนเมื่อ 

กดเอ็นเตอร์เร็วไปหน่อย

งานของครู ยากจริงหนอ

แต่ดิฉันเองก็ปวารณาตัวแล้วเช่นกัน รอดูตัวเราเองก่อนด้วย ว่า จะฝึกตนผ่านข้อหนึ่งใหญ่(11ข้อย่อย)ได้รอด....หรือไม่ ! ! !