ความเห็น 1163476

งานของครู

เขียนเมื่อ 

งานของครู

บันทึกนี้อ่านแล้วใช้เวลาไตร่ตรองอยู่นานค่ะ

พี่แอมป์สื่อสาร ความคิด ความตั้งใจ คำมั่นสัญญา ความรักในตัวลูกศิษย์ ความรักในเพื่อนมนุษย์ และความหวังที่จะเห็น..สิ่งที่เขียนออกมานี้ เป็นจริง...ใช่มั้ยเอ่ย

ยากมาก ๆ นะคะ

1. ตั้งใจฝึกให้เป็นคนนิสัยดี เพียงข้อนี้ข้อเดียว มาดูนะคะ ว่าน้องเห็นความยากตั้งกี่ข้อ

1.1  อยากให้เด็กๆมีจิตใจดีโดยเนื้อแท้

1.2  มีมารยาทอันดี

1.3  มีวุฒิภาวะ

1.4  อยากฝึกให้เป็นคนน่ารัก มีทั้งความเป็นมิตร และความเป็นกัลยาณมิตร

1.5  มีจิตใจอ่อนโยน เข้าใจคน รู้จักเห็นอกเห็นใจ

มีความละเอียดอ่อน และเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

1.6  ฝึกให้รู้จักกาละเทศะ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน

1.7  รู้จักให้เกียรติผู้อื่น

1.8  ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น

1.9  มีความจริงใจ ไม่ทำดีหวังผล

1.10  ฝึกให้มีความอดทน มีความเพียรพยายาม

1.11  มีความเสียสละ และมีน้ำใจงาม

และเมื่อผ่านข้อหนึ่งข้อใหญ่ ยังต้อง ฉลาด (พอ)ที่จะรู้เท่าทัน ความไม่ดี หรืออีกหลาย ๆ สิ่งที่ตรงข้ามกับข้างบน

เพื่อ มีภูมิคุ้มกัน ต่อความชั่ว

เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการทำความดีอีกด้วย

...........

งานของครู ยากจริงหนอ