ความเห็น 1161791

2 ท่าบริหารให้แขนดูดี+กระชับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอ JJ + ท่านผู้อ่านทุกท่านเช่นกันครับ...