ความเห็น 11565

กล่องของขวัญที่ว่างเปล่า

สุรพิเชษฐ์
IP: xxx.108.78.67
เขียนเมื่อ 

จากบทความดังกล่าวนั้นมีความรู้สึกสงสารเด็กชายกบที่ตนเองเป็นคนที่ฐานะยากจน แต่ก็อยากที่จะทำตามเพื่อนทำเพราะเห็นว่าสิ่งดังกล่าวมีความจำเป็น  ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรง การที่คุณครูตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวนั้นนับว่าเป็นการดีที่จะปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงค่านิยมไม่ถูกต้องแก่นักเรียน และสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้แก่สังคมห้องเรียนต่อไป