ความเห็น 114670

หนี้สินภาคประชาชนกับการพัฒนาชนบท

เขียนเมื่อ 

คงต้องขอเป็นหนี้ใจค่ะอาจารย์ เพราะอาจารย์บอกยิ่งใช้ยิ่งรวย

จนหรือรวยอยู่ที่ความพอใจและกิเลสในตัวด้วยค่ะ เพราะบางคนมีน้อยแต่พอก็รวยแล้ว 

แต่บางคนมีมากจนตายสิบชาติยังใช้ไม่หมด ยังไม่พอและยังจนใจหาทางไปทางมาไม่ได้เลยค่ะ