ความเห็น 114194

คำถามสด ในการเรียนรู้ดูงาน KM จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนเมื่อ 
  • น้ำ  ก็ยังคงสถานะเป็นน้ำ  ถ้าในอุณภูมิปกติ ไม่ว่าจะบรรจุอยู่ในภาชนะใด ก็จะมีรูปทรงเหมือนภาชนะนั้น
  • แน่นอนว่า หากจะเปลี่ยนน้ำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม  ให้มาเป็นแบบวงกลม โดยยังคงสถานะเป็นน้ำเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนรูปทรง  ถ้าน้ำหมายถึง คนในองค์กร การที่คุณอยากจะเปลี่ยนแนวคิดของเขา จากอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม มาอยู่ในกรอบวงกลม นั่นหมายถึง โดยเนื้อแท้แล้ว คุณให้ความสำคัญกับคนในองค์กร และเชื่อมั่นว่า คนในองค์กรของคุณมีศักยภาพ ในบางครั้ง การเปลี่ยนรูปทรงโดยฉับพลัน อาจจะส่งผลต่อความเคยชินเดิม ๆ เราอาจจะหาวิธีที่เขายังสามารถคงอยู่ในรูปทรงเดิม  แต่ในขณะเดียวกัน เขาอาจแบ่งส่วนหนึ่งของเขาไปอยู่ในอีกรูปทรงหนึ่ง ซึ่งวิธีการนี้ อาจใช้โดยการให้เขามีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มที่เขาสนใจ อาจโดยการผ่าน CoP อย่างน้อยเป็นการเปิดมิติให้เขาเห็นว่า ยังมีรูปทรงแบบอื่นที่ยังรอการรวมตัวจากเขาอยู่