ความเห็น 11372

ลงชื่อขับไล่ทักษิณ

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดิฉันก็เห็นว่าคุณทักษิณสมควรลาออก ได้ไปลงชื่อ vote ผ่าน Manager Online ค่ะ