ความเห็น 113401

สัมคมนี้เป็นเช่นนี้ได้อย่างไร ? (ตอนที่ ๔ งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ ๓)

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับครูนงค่ะ อ่านแล้วเหมือนยังอยู่ในงานอยู่เลย  อบอุ่นมากๆ