ความเห็น 113384

สัมคมนี้เป็นเช่นนี้ได้อย่างไร ? (ตอนที่ ๔ งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ ๓)

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณชาญวิทย์ นครศรีฯ

  • อ่านแล้วได้ความรู้สึกว่าเหมือนยังอยู่ในเหตุการณ์อยู่เลย
  • ในความเห็นของผมที่คุณชาญวิทย์ตั้งคำถามว่าสังคมเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร(ดีๆอย่างนี้) ผมคิดว่าเพราะมีคน(ดีๆ)อย่างนี้นี่เอง...เข้าข้างตัวเอง หมู่พวกตัวเองหรือเปล่าไม่รู้
  • เห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์ท่านนั้นที่บอกตอนที่คุณชาญวิทย์ไปอบรมที่มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง นั่นแหละครับที่ว่าสำคัญที่คนเราจะแวดล้อมไปด้วยหมู่คนพันธุ์ใดเป็นสำคัญ
  • ดีใจครับที่คุณชาญวิทย์กลับถึงบ้านแล้ว ผมคงจะไปคุยด้วยไวๆนี้ ที่ออฟฟิสใหม่ สนง.เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช