ความเห็น 112945

พรหมวิหาร ๔

เขียนเมื่อ 

  ผมมีบันทึกเรื่องคล้ายกัน แต่ได้แทรกเรื่องราวในชีวิตจริงประกอบด้วย เล็กน้อย ตามไปอ่านได้ที่ บันทึกนี้ ครับ.