ความเห็น 1120810

๔๙.ความหวังของแม่

เขียนเมื่อ 

 

ซาบซึ้งใจได้รับรู้ครูบอกเล่า

เตือนใจเรากตัญญูรู้คุณหนอ

ปรนนิบัติรับใช้ให้มากพอ

แม่และพ่อก่อชีวันสรรค์สร้างเรา

 

 

ขอขอบคุณสิ่งดีดีที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ