ความเห็น 1120806

๔๙.ความหวังของแม่

เขียนเมื่อ 

ขอแก้ไขนะครับ...

"เกือบจะเช้าแล้ว...รักษาสุขภาพด้วยนะครับ"

ด้วยความเป็นห่วงจาก ลูกศิษย์ G2K