ความเห็น 1119225

กริ่งเรียกพยาบาลในหอผู้ป่วย : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

อ๋า
IP: xxx.8.47.175
เขียนเมื่อ 

อัพเดทเทคโนโลยีเพิ่มเติมครับ ผมมีอุปกรณ์ที่เป็นทั้งสวิทช์เรียกพยาบาลและแสดงผลการเรียกของผู้ป่วย ที่ใช้ระบบสื่อสารแบบ 2 เส้นที่ใช้งบประมาณใกล้เคียงกับคุณหมอ โดยระบบนี้สามารถเพิ่มเติมหรือต่อขยายอุปกรณ์อื่นๆสำหรับอนาคตได้ง่ายครับเช่น 1.ถ้าเป็นผู้ป่วยต้องการดูแลใกล้ชิดมากๆก็สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของการเรียกได้คือกำหนดให้ไฟแสดงผลเป็นแบบกระพริบได้ 2.ถ้าต้องการต่ออุปกรณ์แสดงผลระยะไกลสามารถทำได้ง่ายเพียงต่อขยายสายสัญญาณไปยังจุดอื่นโดยใช้สายสื่อสารเพียง2 เส้น ไม่ต้องเปลืองสายจำนวนมากครับ 3.สามารถต่อขยายแสดงผลผ่านอินเตอร์เนทได้ 4.สามารถแจ้งเหตุผ่านมือถือได้ 5.แต่ละห้องผู้ป่วยสามารถต่อขยายเซนเซอร์ต่างๆเพื่อดูคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องหรือสุขภาพผู้ป่วยเบื้องต้นได้เช่นอุณหภูมิ ความชื้น หรือเซนเซอร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพผู้ป่วยในอนาคตได้โดยไม่ต้องเดินสายเซนเซอร์ไปยังห้องดูแลศูนย์กลาง 6.ระบบนี้สามารถใช้กับรีโมทคอนโทรลได้ ึ ระบบดังกล่าวเน้นการสื่อสารระยะไกลโดยอาศัยเพียง2สาย แต่สามารถรับรู้อุปกรณ์ต่างๆนอกเหนือจากสวิทช์เรียกเข้า และแสดงผลมากมายในราคาไม่แพง