ความเห็น 1118960

"ปัจจัยแห่งความสำเร็จ" ของคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

ช่วงนี้ได้พักผ่อนไม่ต้องแบกภาระกลับมาทำที่บ้าน ดีใจที่ได้อ่านบทความที่รู้ซึ้งถึงความเป็นครูดี มืออาชีพ ที่มุ่งเห็นประโยชน์ลูกศิษย์เป็นสำคัญ

เห็ฯด้วยกับครูเทียนน้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ