ความเห็น 111618

ไขมันในเลือดสูง

ลงจากการคุมอาหารเหมือนกันค่ะ